“Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebna za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.”

Delavnica – SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV

V času, ko nam deževje in poplave povzročajo nemalo težav z vlažnostjo naših stavb Šola prenove organizira delavnico o sanaciji vlažnih zidov, ki bo potekala v četrtek 30.novembra v uršulinskem samostanu Mekinje.

Delavnica o skrilu za odrasle-OBNOVIMO ŠOLSKO UTO

Z delavnico o skrilu za odrasle, ki jo bosta vodila arhitekt Bojan Rihtaršič in eden še redkih mojstrov skrila, krovec Miran Benedičič, nadaljujemo akcijo OHRANJANJA LOKALNE KULTURNE DEDIŠČINE.
Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 24. novembra 2023 na podružnični šoli Bukovščica na posebni delavnici o skrilu, ki bo tudi prvi korak k obnovi šolske ute.

Delavnica za otroke: SPOZNAJMO SKRIL

Vabljeni na delavnico Šole prenove za otroke Spoznajmo skril, ki bo potekala v okviru projekta "Obnovimo šolsko uto". Delavnica bo na podružnični šoli Bukovščica, Škofja Loka v petek, 6. oktobra 2023.   Na dvorišču podružnične šole v Bukovščica stoji stara in...

O projektu Šola prenove

PROGRAM IZOBRAŽEVANJ ZA KVALITETNO PRENOVO

• Šola prenove je program izobraževanj za kvalitetno prenovo, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
• Sklopi delavnic so sestavljeni iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki potekajo na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki je organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
• Program obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
• Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
• Program je namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
• Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi. Potrdilo o udeležbi, se lahko uveljavi tudi pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec

Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.
Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.
Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
  • Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
  • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
    ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

VSE DELAVNICE

Program Šola prenove predstavlja sklop izobraževanj in usposabljanj: