“Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebna za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.”

KAMNITE PREPROGE, delavnica o tlaku, 29. september 2023

Vabljeni na delavnico o tlaku – Kamnite preproge naših mest, ki bo 29.septembra 2023 v Škofji Loki na  Mestnem trgu 35, (1. nadstropje) v  Škofji Loki, namenjena je mladim, vendar bo zanimiva tudi za starejše.  

Utrinek z delavnice tesanja lesa (18. do 21. aprila 2023)

Udeleženci delavnice so pod budnim mentorstvom tesarskih mojstrov iz Poljanske doline spoznavali in kmalu usvojili skrivnosti pravilne uporabe starih orodij, kot so jih uporabljali naši dedje pri ročni obdelavi lesa. Nova znanja so udeleženci uspešno uporabili pri...

Šola prenove: Podeljena priznanja za prenovo 2022

Na slovesni podelitvi priznanj Šole prenove, ki je potekala v sredo, 29. marca, v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, je 17 lastnikov objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov, hiš, domačij, kmetij, cerkva iz mest in krajev iz vse Slovenije prejelo priznanja za...

O projektu Šola prenove

PROGRAM IZOBRAŽEVANJ ZA KVALITETNO PRENOVO

• Šola prenove je program izobraževanj za kvalitetno prenovo, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
• Sklopi delavnic so sestavljeni iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki potekajo na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki je organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
• Program obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
• Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
• Program je namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
• Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi. Potrdilo o udeležbi, se lahko uveljavi tudi pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec

Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.
Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.
Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
  • Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
  • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
    ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

VSE DELAVNICE

Program Šola prenove predstavlja sklop izobraževanj in usposabljanj: