Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je celovit proces, za katerega je pomembno stalno izobraževanje, ozaveščanje in zavedanje o pomenu dediščine za prihodnji razvoj.

V letu 2019 tako v okviru Šole Prenove začenjamo z enodnevnimi tematskimi delavnicami, katerih namen je, da vzpostavimo prenos informacij in praktičnih izkušenj na krog uporabnikov, ki se uči ali že dela s stavbno dediščino. Vsaka od petih delavnic odpira eno od tem, ki so ključne za razumevanje stavbne dediščine in njenih vrednot. Predavatelji bodo predstavili tehnične značilnosti tradicionalne gradnje in vzroke poškodb na objektih.

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojnim varstvom stavbne dediščine, bodo predstavili uveljavljene postopke za popravilo ter potrebne nujne ukrepe za izboljšave in njeno ohranitev.

Delavnice bodo v pomoč lastnikom, načrtovalcem v občinskih službah, projektantom, predvsem pa študentom, ki jim bodo v spodbudo pri poglabljanju in utrjevanju znanj.

Delavnice so brezplačne.

Vabljeni vsi, ki se zavedate pomena in vloge kulturne dediščine v sodobni družbi, kot tudi vsi, ki imate dediščino preprosto radi!