MITOLOŠKA BITJA V JAJČNI TEMPERI IN ZLATU

MITOLOŠKA BITJA V JAJČNI TEMPERI IN ZLATU

Šola prenovepraktično izobraževanje za kakovostno prenovo
Ponedeljek, 4. in torek, 5. september, 9.00–15.00
Šola prenove poteka v organizaciji Združenja zgodovinskih mest Slovenije na objektih kulturne dediščine na različnih lokacijah po Sloveniji. Predstavlja program neformalnega izobraževanja o starih znanjih in spretnostih potrebnih za kvalitetno obnovo in prenovo.

 

Program obsega teoretični in praktični del:
• spoznavanje tehnike jajčne tempere in vodne pozlate,
• spoznavanje zgodovinskega ozadja omenjenih tehnik,
• seznanitev z metodologijo priprave lesene podlage za jajčno tempero in vodno pozlato,
• spoznavanje dekorativne tehnike tabelnega slikarstva (graviranje, punciranje, pastigllia),
• preizkušanje v izdelavi omenjenih tehnik.
Teoretični del:

  • Mateja Hafner Dolenc, generalna sekretarka Združenja zgodovinski mest Slovenije,
  • Andreja Matijevc, koordinatorka in organizatorka kulturnih programov, Posavski muzej Brežice,
  • Nives Slemenšek in Ana Sterle, akademski restavratorki, Posavski muzej Brežice.

 

Praktični del: Nives Slemenšek in Ana Sterle, akademski restavratorki, Posavski muzej Brežice.

Izobraževanje je namenjeno lastnikom objektov kulturne dediščine, izkušenim obrtnikom za pridobitev dodatnih znanj, študentom različnih smeri kot dodatna vedenja in znanja ter vsem ljubiteljem kulturne dediščine.

Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev, prosimo za prijavo na: vodnik@pmb.si, 031 708 737 do 31. 8. 2023.

Utrinek z delavnice tesanja lesa (18. do 21. aprila 2023)

Udeleženci delavnice so pod budnim mentorstvom tesarskih mojstrov iz Poljanske doline spoznavali in kmalu usvojili skrivnosti pravilne uporabe starih orodij, kot so jih uporabljali naši dedje pri ročni obdelavi lesa.

Nova znanja so udeleženci uspešno uporabili pri tesanju ostrešja za novo leseno uto, ki bo dopolnila krasno arhitekturo objektov na Kmetiji Na Lanišah, odlične gostiteljice naše delavnice. Slikovito kmetijo Na Lanišah najdete v idiličnem Cerkljanskem hribovju, na prelomu Primorske in Gorenjske. Toplo vas vabimo, da jo obiščete na naslovu Podlanišče 15.

Video in foto: Uroš Gantar (Zavod za varstvo kulturne dediščine)

Šola prenove: Podeljena priznanja za prenovo 2022

Šola prenove: Podeljena priznanja za prenovo 2022

Na slovesni podelitvi priznanj Šole prenove, ki je potekala v sredo, 29. marca, v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, je 17 lastnikov objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov, hiš, domačij, kmetij, cerkva iz mest in krajev iz vse Slovenije prejelo priznanja za uspešno prenovo za leto 2022, štirje med njimi pa so prejeli posebna priznanja za prenovo.

Priznanja Šole prenove, projekta, ki je nastal v partnerstvu s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana in Šolskim centrom Škofja Loka, smo podelili drugič, tokrat za leto 2022.

Na prireditvi je prejemnike pozdravil direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin. Izpostavil je pomen in vlogo Šole prenove kot oblike organiziranja civilne družbe z namenom povezovanja vseh, ki si prizadevajo ohranjati in prenavljati kulturno dediščino.

Doc. Aleksander Ostan (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani) je spregovoril v imenu ocenjevalne komisije, ki so jo poleg njega sestavljali še prof. dr. Živa Deu, Mateja Kavčič, Katarina Odlazek in dr. Robert Peskar. V nagovoru je opozoril na energetski, ekološki, ekonomski in estetski pomen kulturne dediščine, kar pomeni za družbo velik potencial, ki se ga še premalo zavedamo.

Špela Spanžel, v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS, je v slavnostnem nagovoru izpostavila več pomembnih vidikov prenove, od skrbno načrtovanega prenavljanja do tega, ko se pravzaprav ne prenavlja, ampak le vzdržuje in ohranja originalna substanca.

Podžupan MO Novo mesto Urban Kramar je v nagovoru izpostavil, da so na novomeški občini ponosni, da je bila prenova iz let 2018 in 2019 prepoznana kot zgledna, predvsem pa jih veseli, da je inovativno pripomogla k izboljšanju infrastrukture in vzpostavitvi središčne lokacije za druženje občanov.

Dobitniki priznanj

Za uspešno prenovo je 13 lastnikov prejelo priznanja za prenovo kulturne dediščine za leto 2022: Ruska dača v Zgornjih Gameljnah, kašča pri Brecu v Jesenici pri Cerknem, gospodarsko poslopje pri župnišču v Šentjoštu nad Horjulom, domačija Kapl v naselju Dražen Vrh, hiša na Cesti talcev 5 in hiša na Spodnjem trgu 11 v Škofji Loki, mestno jedro v Novem mestu, Smrekarjeva domačija v Grobišču, domačija Šturmajce v Gorenji Kanomlji, vila na Ljubljanski 28 na Bledu, hiša na Trubarjevi 28 v Ljubljani, domačija v Stari Loki 150 ter domačija v Kobjeglavi 57.

Komisija pa je še posebej izpostavila in s posebnimi priznanji za prenovo nagradila presežnike, ki pridajo največ h kakovosti prenove: domačijo Buje 1 za najbolj avtentičen primer ohranjanja dediščine, hišo Sv. Vid 12 v Sv. Vidu pri Cerknici in župnijsko cerkev Marijinega rojstva v Tišini za izboljšavo javnega prostora skupnosti ter Šenkovo hišo na Zgornjem Jezerskem 40 za ohranjanje ravnovesja med starim in novim.

Vseh 17 uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine smo zbrali in predstavili v monografiji Prenove, zgodbe o hišah. V njej je strokovna komisija med drugim zapisala, da bi si želeli družbenega konsenza, da je dediščina kakovost, in ne breme, ter strukturne podpore vsem, ki ohranjajo že izgrajen stavbni fond.

Priznanja Šole prenove bomo ponovno podelili prihodnje leto, zato vas že sedaj vabimo k prijavi primerov uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine.

Iskreno se zahvaljujemo vsem lastnikom kulturnih spomenikov in objektov kulturne dediščine v Sloveniji, ki imajo svoje stare hiše radi, zanje skrbijo in jim vlivajo novo življenje za prihodnja stoletja.

SPOROČILO ZA MEDIJE

ŠOLA PRENOVE program izobraževanj za kvalitetno prenovo

ŠOLA PRENOVE program izobraževanj za kvalitetno prenovo

ŠOLA PRENOVE program izobraževanj za kvalitetno prenovo
Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.

Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

KAJ JE ŠOLA PRENOVE?
Je sklop delavnic, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
Sestavljena je iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
Obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
Namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi,
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavijo pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec

Vljudno vas vabimo na predstavitev zaključkov delavnice Sanacija

Vabilo Vljudno vas vabimo na predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in predstavitev obnove kašče na Stari Vrhniki, ki je v okviru Šole prenove potekala od 15.10. do 19.10.2015 na Stari Vrhniki.

Predstavitev s tiskovno konferenco bo v četrtek, 19.11.2015 ob 11. uri v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107a, Vrhnika.

Na predstavitvi bodo sodelovali :

Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika, uvodni pozdrav
Dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Šola prenove in potreba po izobraževanju za obnovo kulturne dediščine
Mateja Kavčič, ZVKDS predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in obnove kašče
Anka Grom, lastnica kašče