DELAVNICA O IZVEDBI APNENIH OMETOV V KOPRU med 29.11. in 2.12. 2022

slika z istim naslovom

V sodelovanju Šole Prenove in Mestne občine Koper ter ob partnerstvu Univerze na Primorskem, bo praktični del delavnice potekal v objektu nekdanjega servitskega samostana.

Omet tvori zunanji ovoj arhitekture in po njem je možno razpoznati čas njenega nastanka, izvor
materialov, slogovne značilnosti ter spretnosti izvajalcev v izdelavi ometa in okrasja. Vendar v zadnjih desetletjih te pomembne informacije tako o samem objektu kot tudi o materialih in mojstrih izgubljamo z uvajanjem sodobnih materialov in enotnih industrijsko izdelanih ometov. Zunanja podoba stavb je vse bolj enotna, avtohtonost izginja.

V uvodnih predavanjih delavnice bodo predavatelji predstavili arhitekturo Kopra, zgodovino servitskega samostana kot tudi njegovo novo življenje po prenovi, ki jo vodi Univerza na Primorskem in kjer si želijo, da ta izjemen spomenik po prenovi postane primer uspešnega sobivanja univerze in mesta.

V nadaljevanju bodo predavatelji predstavili načine zidanja z opeko in kamnom kot podlago za apneni omet ter lastnosti in značilnosti apna in apnenih ometov. Predstavljene bodo značilnosti različnih izvedb ometov, ki danes tvorijo raznolikost fasad Kopra. Udeleženci bodo lahko tudi sami izdelali različne apnene omete.

Praktični del delavnice bo vodil Klavdij Zalar, akademski restavrator, ki je tudi vodil sondiranje na
servitskem samostanu. Zato bodo udeleženci imeli priložnost, da v objektu samostana, katerega osnove
segajo celo v 16. stoletje, spoznajo originalne apnene omete iz različnih časovnih obdobij ter njihove lastnosti.

Na delavnico vabimo lastnike objektov kulturne dediščine, strokovno javnost, študente in druge ljubitelje kulturne dediščine, še posebej pa vabimo izvajalce, obrtnike, zidarje, saj bo v praktičnem delu delavnice moč dobiti mnogo koristnih informacij in dodatnih znanj.