VABILO Arhitekturna delavnica o prenovi stavbne dediščine

VABILO Arhitekturna delavnica o prenovi stavbne dediščine

VABILO Arhitekturna delavnica o prenovi stavbne dediščine 

Vabimo vas na peti modul enodnevnih arhitekturnih delavnic z naslovom NAČRTOVANJE PRENOVE, ki bo 20. novembra 2019 v predavalnici Restavratorskega centra ZVKDS v Ljubljani z začetkom ob 9. uri. Predavatelji bodo spregovorili o pomenu in načinih dokumentiranja dediščine, o konservatorskem načrtu, predstavljeni bodo tudi primeri izvajanja nekaterih uspešno izvedenih prenov.

Prijava na Modul 5 je mogoča do ponedeljka, 18. novembra 2019, oziroma do zapolnitve mest. Vljudno vabljeni!

 

DELAVNICA OBNOVE KAMNITE IN OMETANE FASADE

DELAVNICA OBNOVE KAMNITE IN OMETANE FASADE

DELAVNICA OBNOVE KAMNITE IN OMETANE FASADE

3 slike kjer lahko naredimo eno

Vabimo vas na zanimivo delavnico Obnove kamnite in ometane fasade, ki bo potekala od 2. do 5. novembra 2021 v sodelovanju z Občino Piran, na dveh kamnitih hišah v starem mestnem jedru Pirana. Delavnico bo vodil mentor Klavdij Zalar, akademski restavrator.

Prvi del delavnice, ki bo potekal 2. in 3. novembra, je namenjen spoznavanju različnih tehnik stičenja. Slušatelji bodo najprej pregledali stanje kamnite fasade in obstoječe načine stičenja ter pripravili podlago za novo stičenje. V nadaljevanju bodo slušatelji pod vodstvom mentorja izdelali vsak svoje polje stičenja.

V drugem delu delavnice bodo slušatelji uvodoma preverili stanjem fasade, definirali poškodbe na fasadi ter prepoznali kvalitetne elemente in vrste različnih obstoječih ometov. Mentor bo demonstriral pripravo apnenega ometa in ometavanje-nanašanje ometa na fasado. Slušatelji bodo izdelali vsak svoje polje apnenega ometa na fasadi.

Na delavnico vabimo lokalne mojstre – izvajalce gradbeni in vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine v Primorju, lastnike kulturnih spomenikov, strokovno in zainteresirano javnost ter ljubitelje kulturne dediščine.

ŠOLA PRENOVE BO VODILA SKLOP DELAVNIC NA TEMO KAKO SO GRADILI NEKOČ

ŠOLA PRENOVE BO VODILA SKLOP DELAVNIC NA TEMO KAKO SO GRADILI NEKOČ

ŠOLA PRENOVE BO VODILA SKLOP DELAVNIC NA TEMO KAKO SO GRADILI NEKOČ

slike

24.09.2022 / Infocenter Triglavska roža Bled, od 10:00 dalje

Dneve evropske kulturne dediščine 2022 bomo na povabilo Triglavskega narodnega parka v Infocentru Triglavska roža na Bledu, skupaj obeležili Šola prenove, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana in člani Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe.

V Infocentru bo potekal celodnevni progam otroških delavnic, ustvarjanja in druženja, povezanih z
letošnjo temo DEKD, (Vz)trajnostna dediščina.

V prvem delu bo na programu delavnica, kjer bodo otroci spoznavali bogastvo raznolikosti kulturne
krajine zaščitenega območja Triglavskega narodnega parka, stalna naselja kot tudi planine, kjer se je
stoletja odvijalo življenje in delo, danes pa predstavljajo preplet in soodvisnost delovanja naravne in
kulturne dediščine.

Otroci se bodo na delavnici seznanili z načeli trajnostne gradnje in uporabo naravnih materialov
večinoma lesa in kamna, kot najpogosteje uporabljenega pri gradnji na planinah ter nato še sami izdelali
modele značilnih objektov s tega območja.

Popoldan bo potekal drugim sklop delavnic, kjer bodo otroci skupaj s starši, prostorih centra, spoznavali kulturno dediščino, se zabavali in ustvarjali.

Potekala bo izdelava maket iz papirja, gradili bomo suhe zidove, izdelali ptičje hišice, risali, izrezovali,
lepili modele lesenih ograj, se igrali “Črnega Petra”,…

Zaradi lažje organizacije delavnic prosimo za predhodne prijave na info.trb@tnp.gov.si do 22.9.2022.

VLJUDNO VABLJENI!

 

Posvetovalna delavnica za učitelje Kultura naj bo za učence brezplačna!

Posvetovalna delavnica za učitelje Kultura naj bo za učence brezplačna!

Posvetovalna delavnica za učitelje: Kultura naj bo za učence brezplačna!

slika

V Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani smo v sredo, 12. oktobra 2022, skupaj z učitelji osnovnih šol razpravljali o tem, kako skozi predmete učencem približati kulturno dediščino.
Posvet je ponudil odlična izhodišča.

Delavnica, organizirana v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, je ponudila priložnost za spoznavanje in deljenje dobrih praks in metod dela v našem in norveškem okolju, z odličnimi slovenskimi in norveškimi strokovnjaki iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Univerze na Primorskem in MAGME Geoparka na Norveškem.

Razprava z učitelji je ponudila veliko dobrih izhodišč za delo z učenci ter izpostavila izzive, s katerimi se učitelji srečujejo. Glavni poudarki:

– Učitelji si želijo olajšan dostop do informacij; da bi na enem mestu dobili vse informacije, ki bi jih lahko uporabili za delo z učenci na področju kulturne dediščine (gradiva, priročniki, material, strokovnjaki/rokodelci …).

– Predlagali so, da se v šoli predstavijo poklici starih obrti z dodano vrednostjo uporabe
v sedanjem času.

– Po izkušnjah v razredu učitelji pravijo, da učenci najbolje dojemajo kulturno dediščino izven učilnic in ko imajo priložnost, da se prosto izrazijo.

– Skozi posvetovalno delavnico se je izluščilo tudi sporočilo za naše odločevalce:
Kultura – predvsem tista v muzejih – bi morala biti za učence brezplačna!

DELAVNICA O IZVEDBI APNENIH OMETOV V KOPRU med 29.11. in 2.12. 2022

DELAVNICA O IZVEDBI APNENIH OMETOV V KOPRU med 29.11. in 2.12. 2022

DELAVNICA O IZVEDBI APNENIH OMETOV V KOPRU med 29.11. in 2.12. 2022

slika z istim naslovom

V sodelovanju Šole Prenove in Mestne občine Koper ter ob partnerstvu Univerze na Primorskem, bo praktični del delavnice potekal v objektu nekdanjega servitskega samostana.

Omet tvori zunanji ovoj arhitekture in po njem je možno razpoznati čas njenega nastanka, izvor
materialov, slogovne značilnosti ter spretnosti izvajalcev v izdelavi ometa in okrasja. Vendar v zadnjih desetletjih te pomembne informacije tako o samem objektu kot tudi o materialih in mojstrih izgubljamo z uvajanjem sodobnih materialov in enotnih industrijsko izdelanih ometov. Zunanja podoba stavb je vse bolj enotna, avtohtonost izginja.

V uvodnih predavanjih delavnice bodo predavatelji predstavili arhitekturo Kopra, zgodovino servitskega samostana kot tudi njegovo novo življenje po prenovi, ki jo vodi Univerza na Primorskem in kjer si želijo, da ta izjemen spomenik po prenovi postane primer uspešnega sobivanja univerze in mesta.

V nadaljevanju bodo predavatelji predstavili načine zidanja z opeko in kamnom kot podlago za apneni omet ter lastnosti in značilnosti apna in apnenih ometov. Predstavljene bodo značilnosti različnih izvedb ometov, ki danes tvorijo raznolikost fasad Kopra. Udeleženci bodo lahko tudi sami izdelali različne apnene omete.

Praktični del delavnice bo vodil Klavdij Zalar, akademski restavrator, ki je tudi vodil sondiranje na
servitskem samostanu. Zato bodo udeleženci imeli priložnost, da v objektu samostana, katerega osnove
segajo celo v 16. stoletje, spoznajo originalne apnene omete iz različnih časovnih obdobij ter njihove lastnosti.

Na delavnico vabimo lastnike objektov kulturne dediščine, strokovno javnost, študente in druge ljubitelje kulturne dediščine, še posebej pa vabimo izvajalce, obrtnike, zidarje, saj bo v praktičnem delu delavnice moč dobiti mnogo koristnih informacij in dodatnih znanj.

Delavnica SUHI ZID

Delavnica SUHI ZID

Delavnica SUHI ZID

slike

Suhi zidovi predstavljajo najpreprostejše in najstarejše grajene strukture, ki jih srečujemo vsepovsod po svetu. V Sloveniji so najbolj poznani suhi zidovi na Krasu, kjer so uspeli veščine suho zidne gradnje leta 2018 vpisati na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva .

Delavnica o suhem zidu v Škofji Loki, ki bo potekala 7. in 8. oktobra 2020 bo pokazala, da so suhi zidovi, ki so nastali izključno s prelaganjem pobranega ali izkopanega kamenja in so brez veziva, široko prisotni tudi v Škofji Loki in okolici, kot tudi drugod po Gorenjski.

V prvem delu delavnice bodo udeleženci spoznali značilnosti prostora, lastnosti suhozidne gradnje, vrste kamenin ter zanimiv primer Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne, ki povezuje vse, ki želijo ohranjati veščine suhozidne gradnje na Krasu in so tudi na Gorenjskem lahko za zgled pri ohranjanju suhih zidov.

Drugi dan delavnice se bodo udeleženci pod mentorstvom mojstra Primoža Novaka lotili obnove suhega zidu na vrtu Loškega gradu.

Namen delavnice je prepoznati suhe zidove v okolju, jih ohranjati in obnavljati, saj so del podobe naše kulturne krajine. Delavnica naj bo tudi povabilo lastnikom zemljišč k obnovi suhih zidov.

Delavnica je organizirana v sodelovanju Šole Prenove in Občine Škofja Loka ter bo potekala v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2020.

Vabljeni!

Ni linka na prijavnico