MITOLOŠKA BITJA V JAJČNI TEMPERI IN ZLATU

MITOLOŠKA BITJA V JAJČNI TEMPERI IN ZLATU

Šola prenovepraktično izobraževanje za kakovostno prenovo
Ponedeljek, 4. in torek, 5. september, 9.00–15.00
Šola prenove poteka v organizaciji Združenja zgodovinskih mest Slovenije na objektih kulturne dediščine na različnih lokacijah po Sloveniji. Predstavlja program neformalnega izobraževanja o starih znanjih in spretnostih potrebnih za kvalitetno obnovo in prenovo.

 

Program obsega teoretični in praktični del:
• spoznavanje tehnike jajčne tempere in vodne pozlate,
• spoznavanje zgodovinskega ozadja omenjenih tehnik,
• seznanitev z metodologijo priprave lesene podlage za jajčno tempero in vodno pozlato,
• spoznavanje dekorativne tehnike tabelnega slikarstva (graviranje, punciranje, pastigllia),
• preizkušanje v izdelavi omenjenih tehnik.
Teoretični del:

  • Mateja Hafner Dolenc, generalna sekretarka Združenja zgodovinski mest Slovenije,
  • Andreja Matijevc, koordinatorka in organizatorka kulturnih programov, Posavski muzej Brežice,
  • Nives Slemenšek in Ana Sterle, akademski restavratorki, Posavski muzej Brežice.

 

Praktični del: Nives Slemenšek in Ana Sterle, akademski restavratorki, Posavski muzej Brežice.

Izobraževanje je namenjeno lastnikom objektov kulturne dediščine, izkušenim obrtnikom za pridobitev dodatnih znanj, študentom različnih smeri kot dodatna vedenja in znanja ter vsem ljubiteljem kulturne dediščine.

Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev, prosimo za prijavo na: vodnik@pmb.si, 031 708 737 do 31. 8. 2023.

ŠOLA PRENOVE program izobraževanj za kvalitetno prenovo

ŠOLA PRENOVE program izobraževanj za kvalitetno prenovo

ŠOLA PRENOVE program izobraževanj za kvalitetno prenovo
Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.

Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

KAJ JE ŠOLA PRENOVE?
Je sklop delavnic, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
Sestavljena je iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
Obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
Namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi,
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavijo pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec

Vljudno vas vabimo na predstavitev zaključkov delavnice Sanacija

Vabilo Vljudno vas vabimo na predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in predstavitev obnove kašče na Stari Vrhniki, ki je v okviru Šole prenove potekala od 15.10. do 19.10.2015 na Stari Vrhniki.

Predstavitev s tiskovno konferenco bo v četrtek, 19.11.2015 ob 11. uri v prostorih KS Stara Vrhnika, Stara Vrhnika 107a, Vrhnika.

Na predstavitvi bodo sodelovali :

Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika, uvodni pozdrav
Dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Šola prenove in potreba po izobraževanju za obnovo kulturne dediščine
Mateja Kavčič, ZVKDS predstavitev zaključkov delavnice Sanacija apnenih ometov in obnove kašče
Anka Grom, lastnica kašče

VABILO – popravek lokacije

VABILO – popravek lokacije
delavnica »Kdo dela na dediščini ?«, 3. februar 2016,
Vljudno vas vabimo na delavnico Šole prenove, ki bo 3. februarja 2016 ob 9.30 uri, na Fakulteti za arhitekturo, Plečnikova predavalnica, Zoisova 12, Ljubljana z naslovom:

“Kdo dela na dediščini ?”.

Kot poseben gost se nam bo na delavnici pridružil konservator, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami Miljenko Domijan iz Hrvaške, s predavanjem »Izzivi za konservatorske posege na kulturni dediščini ?«

Namenjena je konservatorjem, izvajalcem del in tudi lastnikom kulturne dediščine. Predstavljene bodo možnosti vplivanja na boljšo izvedbo del, udeleženci si bodo medsebojno izmenjali informacije in uskladili delovanje za kakovostnejšo izvedbo del na dediščini.

VABILO – popravek lokacije

VABILO – popravek lokacije
delavnica »Kdo dela na dediščini ?«, 3. februar 2016,
Vljudno vas vabimo na delavnico Šole prenove, ki bo 3. februarja 2016 ob 9.30 uri, na Fakulteti za arhitekturo, Plečnikova predavalnica, Zoisova 12, Ljubljana z naslovom:

“Kdo dela na dediščini ?”.

Kot poseben gost se nam bo na delavnici pridružil konservator, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami Miljenko Domijan iz Hrvaške, s predavanjem »Izzivi za konservatorske posege na kulturni dediščini ?«

Namenjena je konservatorjem, izvajalcem del in tudi lastnikom kulturne dediščine. Predstavljene bodo možnosti vplivanja na boljšo izvedbo del, udeleženci si bodo medsebojno izmenjali informacije in uskladili delovanje za kakovostnejšo izvedbo del na dediščini.