V sončnem jutru pomladnega dne je lastnica gospa Slavica Peternel pričakala obiskovalce na 500 let stari Vrbanovi domačiji v prav posebni obleki, izdelani po kroju slovesne kmečke obleke loškega podeželja na prehodu iz 17. in 18. st.

Lastnica in odgovorna konservatorka Damjana Pediček Terseglav iz ZVKDS, OE Ljubljana, ki se jima je popoldan pridružil tudi arhitekt Aleš Hafner, Gea Consult d.o.o., so predstavili petleten proces prenove, ki je sicer bil zahteven, a zaključek nikoli vprašljiv.

Izpostavili so potrebno sodelovanje in zaupanje med lastnikom, konservatorjem in arhitektom, od katerih ima v procesu prenove vsak svojo vlogo.

V celoti prenovljen vaški ambient Vrbanove domačije, ki ga sestavljajo mogočna kmečka hiša, baročna kašča, lesen kozolec in sušilnica sadja so prav zato primer uspešne zgodbe o prenovi.