Varovanje, ohranjanje, prenova in izobraževanje o kulturni dediščini je naša civilizacijska naloga in dolžnost do sedanjih, predvsem pa do prihodnjih generacij. Kulturna dediščina je sestavni in ključni del narodove identitete, primer trajnostne gradnje ter spodbuda za ustvarjalnost in inovacije. Kulturna dediščina predstavlja, mnogokrat še neizkoriščen, gospodarski potencial in razvojno priložnost, tako na področju trajnostnega turizma, kot tudi gradbeništva in številnih oblik kreativnih industrij.

Trije kakovostno prenovljeni objekti kulturne dediščine »Hiša Pr´Gavedarjo« iz Podkorna, »Vrbanova domačija« iz Brodov v Poljanski dolini ter »Železolivarna Dvor« iz Dvora pri Žužemberku so primer uspešnih zgodb o prenovi.

Dan odprtih vrat je tako priložnost za seznanjanje in izobraževanje o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter možnost, da si širša in raznolika javnost pogleda in obišče vse tri kakovostno obnovljene objekte kulturne dediščine. Hkrati bo to tudi priložnost za srečanje s požrtvovalnimi lastniki Martino Gregori, Slavico Peternelj ter Stanko in Stankom Novinc, ki bodo z nami delili izkušnje pri izvajanju prenove ter odgovornimi konservatorkami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Damjano Pediček Terseglav, Sašo Roškar in Judito Podgornik, ki so strokovno usmerjale vse posega na objektih.

Dnevi odprtih vrat bodo:

– Vrbanova domačija, Brode – 21. marec 2019

– Hiša Pr´Gavedarjo, Podkoren – 27. marec 2019

– Železolivarna Dvor, Dvor pri Žužemberku – 28. marec 2019.

Ogled na vseh treh lokacijah bo dopoldan med 10.00 in 12.00 uro in popoldan med 16.00 in 18.00 uro. Prosimo za predhodne prijave.

Vljudno vabljeni.