MIZARSKO RESTAVRATORSKA DELAVNICA V BREŽICAH

slika

Šola prenove v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice organizira mizarsko – restavratorsko
delavnico, ki bo potekala 19. in 20. septembra 2022 v prostorih Posavskega muzeja Brežice.

Šola prenove je vzpostavila sodelovanje z mnogimi muzeji, še posebej tistimi, ki imajo dobro
organizirano muzejsko konservatorsko – restavratorsko službo za potrebe obnove, restavriranja in
konserviranja muzejskih predmetov. Tokrat pa bomo sodelovali z restavratorskim oddelkom Posavskega muzeja pri prikazu restavriranje stavbnega pohištva. Aleš Vene akademski restavrator muzeja bo vodil praktični del mizarsko – restavratorske delavnice Šole prenove – Delavnico obnove starih lesenih vrat.

Delavnica se bo prvi dan pričela z uvodnimi predavanjih, kjer bomo najprej spoznali
umetnostno – zgodovinske značilnosti prostora med Savo in Krko. V nadaljevanju pa bodo predavanja namenjena pripravi udeležencev na praktični del delavnice. Predavatelji bodo predstavili lastnosti lesa, še posebej značilnosti lesa namenjenega ročni obdelavi, spregovorili o lesnih škodljivcih ter predstavili postopke restavriranja lesa. V praktičnem delu delavnice pa se bodo udeleženci seznanili s pripravo
potrebnih materialov in orodij, pravilnim postopkom ter izvedeli nekaj osnovnih restavratorskih del na
starih lesenih vratih.