Prof. dr. Živa Deu o novi monografiji PRENOVA stanovanjskih stavb
Monografija Prenova stanovanjskih stavb je na osnovi zadnjih mednarodnih smernic na področju varstva kulturne dediščine in trajnostnega razvoja grajenih struktur in zdravega bivanja ter na osnovi lastnih izkušenj in spoznanj preoblikovana knjiga iz leta 2004, ki je z naslovom

Obnova stanovanjskih stavb na slovenskem podeželju s podobnim naslovom izšla pri Založbi kmečki glas. Tako kot prva, tudi druga monografija vsebuje priporočila in tehnična navodila za pravilno prenovo stavbe in stavbnih delov in je prednostno namenjena lastnikom imenitnih starih hiš, nadalje vsem, ki načrtujejo potrebne uporabne in lepotne dopolnitve in nazadnje tudi vsem izvajalcem in obrtnikom, ki popravila in načrtovane dopolnitve izpeljejo.