POBUDA ZDRUŽENJA ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

Občine članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije (mednje sodijo Celje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Metlika, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk) imajo na svojem ozemlju okrog 40 % najkvalitetnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji, kar predstavlja njihovo kulturno bogastvo in razvojno priložnost, a hkrati prinaša tudi izzive.

Za financiranje varstva in obnove kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na njihovem območju so potrebna velika sredstva, v proračunu RS za leto 2019 pa je za sofinanciranje obnove vseh kulturnih spomenikov v Sloveniji na voljo skromnih 850.000 EUR.

V Združenju smo zato pripravili »pobudo za dediščino 2021-2027«, katere namen je, da se v novi finančni perspektivi zagotovi (višja) sredstva za obnovo kulturne dediščine.

Več o Pobudi preberite tukaj.
https://www.zgodovinska-mesta.si/novice/pobuda-za-kulturno-dediscino-2021-2027/