Posvetovalna delavnica za učitelje: Kultura naj bo za učence brezplačna!

slika

V Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani smo v sredo, 12. oktobra 2022, skupaj z učitelji osnovnih šol razpravljali o tem, kako skozi predmete učencem približati kulturno dediščino.
Posvet je ponudil odlična izhodišča.

Delavnica, organizirana v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, je ponudila priložnost za spoznavanje in deljenje dobrih praks in metod dela v našem in norveškem okolju, z odličnimi slovenskimi in norveškimi strokovnjaki iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Univerze na Primorskem in MAGME Geoparka na Norveškem.

Razprava z učitelji je ponudila veliko dobrih izhodišč za delo z učenci ter izpostavila izzive, s katerimi se učitelji srečujejo. Glavni poudarki:

– Učitelji si želijo olajšan dostop do informacij; da bi na enem mestu dobili vse informacije, ki bi jih lahko uporabili za delo z učenci na področju kulturne dediščine (gradiva, priročniki, material, strokovnjaki/rokodelci …).

– Predlagali so, da se v šoli predstavijo poklici starih obrti z dodano vrednostjo uporabe
v sedanjem času.

– Po izkušnjah v razredu učitelji pravijo, da učenci najbolje dojemajo kulturno dediščino izven učilnic in ko imajo priložnost, da se prosto izrazijo.

– Skozi posvetovalno delavnico se je izluščilo tudi sporočilo za naše odločevalce:
Kultura – predvsem tista v muzejih – bi morala biti za učence brezplačna!