Povabilo k oddaji predlogov za PRIZNANJA ZA PRENOVO 2021 za kakovostno izvedbo prenove objektov kulturne dediščine v obdobju 2018-2020

Lokalne skupnosti, stanovska društva, organizacije in posameznike vabimo k oddaji predlogov za dobitnike PRIZNANJ ZA PRENOVO 2021.

Priznanja podeljujejo partnerji Šole Prenove za uspešno izvedeno prenovo, ki je bila ali bo zaključena v obdobju 2018-2020. Namenjena so lastnikom objektov kulturne dediščine, ki so najpomembnješi, ko se odloča o obnovi ali prenovi “stare hiše”, objekta kulturne dediščine ali kulturnega spomenika.Naravna in kulturna dediščina, od zelenih planin do srednjeveških mest, je najpomembnejši »izvozni artikel turističnega gospodarstva«. Obenem je to temelj naše kulture bivanja in naše identitete.

Na sliki: Hiša PrGavedarjo, Podkoren, Priznanje za prenovo 2019
Povabilo za oddajo predlogov za PRIZNANJA ZA PRENOVO 2021 je odprto do 1. maja 2020.

————
Link pelje na tale tekst Ki pa ima v sebi še dva gumba za prenseti prvailnike
Predlogi za priznanja Šole prenove 2021
Povabilo k oddaji predlogov za PRIZNANJA ŠOLE PRENOVE – za izvedbo kakovostne prenove 2020
1. Predloge za priznanja za prenovo lahko podajo lastniki objektov kulturne dediščine, lokalne skupnosti, stanovske organizacije in društva, druge organizacije in društva ali posamezniki,
s tem, da izpolnijo tabelo, ki je v prilogi in podajo osnove informacije o predlaganem objektu.

2. Priznanja Šole Prenove za kakovostno izvedeno prenovo 2021 prejmejo lastniki kulturne dediščine, ki so omogočili in financirali kakovostno in strokovno prenovo ter tako dokazali izjemen odnos do varovanja, ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine v letih 2018-2020. Prenova predlaganega objekta pa se je lahko pričela pred letom 2018.

3. Priznanja se podelijo za:
– kakovostno in celovito izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine od načrtovanja do izvedbe;
– kakovostno izvedbo posameznih zahtevnih obrtniški del, ki predstavljajo obnovitvena dela na objektih kulturne dediščine ali registrirane dediščine.

4. Strokovna komisija za ocenitev prispelih vlog opravi ogled na terenu in oceni vse prispele vloge skladno s kriteriji za izbor kakovostno izvedenih projektov prenove kulturne dediščine, ki so objavljeni na spletni strani Šole Prenove www.sola-prenove.si

5. Povabilo za oddajo predlogov za PRIZNANJA ŠOLE PRENOVE – za izvedbo kakovostne prenove 2021 je odprt od dne objave na spletni strani Šole Prenove www.sola-prenove.si in spletnih strani vseh partnerjev Šole Prenove do 1. MAJA 2020.

Programski odbor Združenja zgodovinskih mest Slovenije in
Strokovni svet Šole Prenove

Rok za oddajo
Prijave so odprte do 1. maja 2020.

Obrazec za oddajo
Oddajte predlog za priznanje Šole prenove 2021
Oddaj svoj predlog
Pravilnik o priznanjih Šole Prenove
Prenesite si pravilnik
Prenesi
Kriteriji za priznanja Šole Prenove
Prenesite si kriterije
Prenesi