ŠOLA PRENOVE program izobraževanj za kvalitetno prenovo
Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega.

Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove so se povezali:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana,
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj imenovan Šola prenove.

KAJ JE ŠOLA PRENOVE?
Je sklop delavnic, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah
Sestavljena je iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih kulturne dediščine
Obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela.
Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine
Namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti
Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi,
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavijo pri potrjevanju Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec