Vabljeni na kamnoseško delavnico, ki bo 12. in 13. novembra 2018 potekala v Ljubljani, na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli. Prvi dan bodo predavatelji spregovorili o kamnu kot osnovnem materialu stavbarstva, drugi dan pa sledi praktični del delavnice.

Kamen je osnovni in najstarejši material, ki ga je že prazgodovinski človek uporabljal za svoje prve »gradnje«. Zaradi njegovih geomehanskih lastnosti pa so se več tisoč let stare kamnite konstrukcije, kasneje pa že prave stavbe, ohranile vse do danes. V zadnjih stoletjih pa so izjemni kamnoseški mojstri, pravi umetniki kamna, iz kamna izdelali oz. izklesali tudi pravo kamnito okrasje, ki še danes bogati mnoge naše stavbe.

To vse nam dokazuje, da je kamen v stavbarstvu nepogrešljiv, njegova uporabnost pa izjemno široka. In prav to je tudi razlog, da vsako leto v program Šole Prenove vključimo tudi kamnoseško delavnico.

Praktični del bo letos prvič potekal v pravi kamnoseški delavnici, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, kjer bomo med drugim spoznali tudi osnovno kamnoseško orodje. Udeleženci delavnice pa se bodo pod vodstvom mentorja preizkusili v izdelavi enostavnega kamnitega elementa oz profila.

Vljudno vabljeni!