Kulturna dediščina kot razvojna priložnost, mednarodna konferenca

Apr 9, 2023

Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta distory in Minstrstvom za kulturo vabimo, da konferenco KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST, ki bo v četrtek, 10. maja 2018 ob 9.00 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.

Evropska komisija je ob razglasitvi leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine med tremi glavnimi cilji opredelila, da je treba »okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom,….., promocijo trajnostnega razvoja in turizma ter krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja«. To pomembno poslanstvo dediščine smo si za izhodišče postavili tudi snovalci mednarodne konference KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST.

Domači in tuji predavatelji bodo v svojih predavanjih iskali odgovore na vprašanje, ali v kulturni dediščini prepoznamo razvojni potencial in ali ga znamo izkoristiti? Želimo si, da bomo ob koncu konference lahko delili zavedanje, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj naših mest in skupnosti, kot smo člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije zapisali ob ustanovitvi leta 2001.

Vljudno vabljeni!